Privacyverklaring

Privacy en persoonsgegevens

In deze verklaring informeren wij u over hoe INDOOR steel met persoonsgegevens omgaan is. INDOOR steel is een handelsnaam van ARCO metaal dat met het volgende nummer ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel: 77715098 .

Inleiding

Persoonsgegevens:

Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres.

Verwerken:

Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.

Verantwoordelijke:

De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan een derde zijn zoals een klant of leverancier, maar dit kan ook ARCO metaal zijn.

Bewerker of subbewerker:

De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan ARCO metaal of een derde partij die gegevens van ARCO metaal bewerkt of subbewerkt.

Hoe en wat voor gegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die wij ook echt nodig hebben. Wij bewaren deze gegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk.

We hanteren hierbij de regels dat onze medewerkers mogen geen persoonsgegevens doorgeven en dat wij geen persoonsgegevens verkopen aan derden.

Welke vormen van verwerking passen wij toe?

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze eigen medewerkers en onze potentiële relaties. Dit doen wij om onze klanten van dienst te kunnen zijn en bijvoorbeeld te kunnen factureren, ons personeel uit te betalen, etc.
Wij zijn hierbij verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Kunt u zien welke persoonsgegevens wij verwerken?

Wij kunnen u altijd, op verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die ARCO metaal, als verantwoordelijke, over u verwerkt.

Vanzelfsprekend kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij ARCO metaal als u vindt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, of als u vindt dat het niet nodig is dat uw gegevens zijn verwerkt.

ARCO metaal zal altijd gehoor geven aan zo’n verzoek gehoor tenzij haar dienstverlening aan u, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard lichtten wij dat dan graag aan u toe.

Verwerkt ARCO metaal ook bijzondere persoonsgegevens?

Onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan: gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland. Anders dan ARCO metaal hiertoe is gehouden door een wettelijke verplichting, verwerkt zij als verantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens.

Tot slot

ARCO metaal kan haar privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie kunt u hier terugvinden op onze website